martes, 14 de octubre de 2008

Mesajul PF Daniel adresat participanţilor la cea de-a XII-a sesiune a Sinodului Episcopilor Bisericii Catolice

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanţilor la cea de-a XII-a sesiune a Sinodului Episcopilor Bisericii Catolice din întreaga lume, Roma, 14 octombrie 2008:CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE SĂMÂNŢĂ DE SFINŢENIE ŞI VIAŢĂ VEŞNICĂ Mai întâi de toate dorim să transmitem salutul Nostru călduros tuturor participanţilor prezenţi la cea de a XII-a sesiune a Sinodului Episcopilor Bisericii Catolice din întreaga lume, întruniţi acum la Roma.Tema acestui Sinod, ”Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa şi în misiunea Bisericii”, se situează pe linia preocupării comune a Bisericilor noastre pentru a sublinia şi reafirma rolul pe care îl are Cuvântul dumnezeiesc în dinamica misionară a începutului de veac XXI. În acest sens vă aducem la cunoştinţă cu bucurie că Biserica noastră Ortodoxă Română, prin glasul unanim al ierarhilor săi, a declarat anul 2008 ca „An jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii”. Aceasta subliniază legătura organică şi de nedespărţit între Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie, între Cuvântul lui Dumnezeu şi Sfânta Euharistie, izvorul hranei celei indispensabile fiinţării oricărui creştin, singura în măsură să răspundă foamei şi setei spirituale care caracterizează pe omul contemporan (cf. Docum. Laboris, 35; 46).Întregul tezaur liturgic al Bisericii Ortodoxe este profund marcat de cuvintele Scripturii care penetrează deopotrivă rugăciunile şi imnele pe care creştinii le aud la slujbele la care participă. Lecturile care au loc în timpul slujbelor noastre cuprind de asemenea o parte considerabilă a cuvintelor inspirate de Dumnezeu prin gura profeţilor şi a apostolilor, din cărţile sapienţiale sau din psalmi. În fruntea celor mai citite pericope din Scriptură în cadrul slujbelor noastre tradiţionale se află epistolele Sfântului Apostol Pavel.Ca semn de cinstire şi de preţuire pentru personalitatea şi pentru scrierile Sfântului Apostol Pavel, creştinii din România vor avea marea bucurie ca la ceremonia resfinţirii Catedralei patriarhale din Bucureşti, în data de 26 octombrie, să venereze moaştele Sfântului Apostol Pavel aduse de la Veria (Grecia).Considerăm că, în contextul european secularizat de astăzi, zelul misionar al Sfântului Apostol Pavel ne poate inspira, iar rugăciunile sale ne pot ajuta în activitatea noastră misionară.În încheiere, dorim deplin succes şi roade bogate participanţilor la cea de-a XII-a sesiune a Sinodului Episcopilor, felicitându-vă pentru tema inspirată pe care aţi ales-o spre dezbatere în acest an.Cu frăţească dragoste în Hristos şi deosebită stimă,
† DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române

No hay comentarios: