martes, 29 de septiembre de 2009

Şedinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale – 22 şi 23 septembrie 2009


În zilele de 22 şi 23 septembrie 2009, a avut loc, la sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de la Roma, şedinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif de la Paris, informează Secretariatul Sinodului Mitropolitan Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale.Ordinea de zi a cuprins probleme cu caracter pastoral-misionar, administrativ, social, interortodox şi interconfesional, dintre care amintim:1. Pastoraţia familiei ortodoxe astăzi. Probleme şi perspective. Definitivarea proiectului de broşură care se va înainta spre aprobarea Sfântului Sinod împreună cu Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Centrale şi de Nord;2. Anul 2010 - Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti. S-a subliniat importanţa temelor propuse de către Sfântul Sinod şi necesitatea abordării lor în toate conferinţele preoţeşti, la cateheze precum şi la viitorul Congres al Mitropoliei care va avea loc în cursul aceluiaşi an;3. Patrimoniul bisericesc - importanţa bunei chivernisiri şi a păstrării lui în conformitate cu ultimele norme stabilite de către Sfântul Sinod;4. S-a aprobat schimbarea statutului Mănăstirii „Bunavestire” de la Rosiers (Franţa) din mănăstire de maici în mănăstire de călugări;5. S-a luat în discuţie recomandarea Sfântului Sinod cu privire la participarea ierarhilor români din străinătate la Adunările Episcopale din zonele propuse cu ocazia celei de a IV–a Conferinţe Panortodoxe Preconciliare de la Chambesy, acolo unde Eparhiile Mitropoliei noastre au jurisdicţie: Belgia şi Olanda; Marea Britanie şi Irlanda; Elveţia şi Lichtenstein; Italia şi Malta; Spania şi Portugalia.

No hay comentarios: