sábado, 10 de abril de 2010

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Izvorul Tămăduirii este Iisus Hristos, Care ne-a tămăduit de păcatul neascultării”
Ieri, 9 aprilie, în vinerea din Săptămâna Luminată, Biserica Ortodoxă a prăznuit Izvorul Tămăduirii. Aflat cu acest prilej la Mănăstirea Techirghiol, din judeţul Constanţa, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, a explicat în cuvântul de învăţătură de la finalul Sfintei Liturghii că această sărbătoare face referire la gestul de mulţumire al împăratului Leon cel Mare, care a ridicat o biserică cu hramul Izvorul Tămăduirii, după ce un orb şi-a recăpătat vederea în timp ce glasul Maicii Domnului i-a spus împăratului Leon cel Mare să-l ducă să se spele cu apa dintr-un izvor din apropierea Constantinopolului.

Această Biserică se află în prezent chiar în Constantinopol şi se numeşte Mănăstirea Valucli. Aici sunt înmormântaţi, alături de Biserică, patriarhii Constantinopolului. Acest izvor al tămăduirii din timpul lui Leon se păstrează sub Biserică.

Preafericirea Sa a explicat tuturor celor prezenţi că puterea vindecătoare a Mântuitorului Iisus Hristos se arată adesea prin Maica Domnului care cu puterea vindecătoare a Fiului ei ne izbăveşte din boli, din necazuri, din suferinţă. 'Această putere vindecătoare se vede în taina Sfântului Maslu, în taina Pocăinţei, a Sfintei Împărtăşanii. Biserica însăşi este un spital duhovnicesc, Biserica întreagă este un loc al vindecării. Biserica este spital, nu tribunal, este spital pentru că este locul în care ne vindecăm de bolile sufleteşti, de bolile noastre, dar ne vindecăm şi de bolile trupeşti.

Explicarea icoanei sărbătorii

Icoana acestei sărbători o prezintă pe Maica Domnului Oranta-Rugătoare, cu mâinile înălţate în formă de rugăciune, iar Mântuitorul Iisus Hristos, ca răspuns al rugăciunilor Maicii Domnului, binecuvântează cu ambele mâini. Atât Mântuitorul Iisus Hristos, cât şi Maica Domnului se află într-o colimvitră, într-un bazin care seamănă cu cristelniţa în care ne-am botezat noi. În această cristelniţă sau bazin cu apă, se coboară apă, iar oamenii, primind această apă tămăduitoare, se vindecă. Deasupra Maicii Domnului stau de-o parte şi de alta îngerii. Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat că 'această icoană concentrează în ea toate înţelesurile duhovniceşti ale sărbătorii de astăzi. În centrul icoanei este Mântuitorul Iisus Hristos, Cel înviat din morţi Care ne-a vindecat de boala păcatului neascultării, prin ascultare desăvârşită în Vinerea Patimilor, iar acum în vinerea din Săptămâna Luminată ne arată că vindecându-ne de boala neascultării, de boala îndepărtării de Dumnezeu în Săptămâna Sfintelor Patimi, acum în vinerea din Săptămâna Luminată ne vindecă de boli, de aceea se şi sfinţeşte apa. Izvorul Tămăduirii este Iisus Hristos, Care ne-a tămăduit de păcatul neascultării, dar şi de moarte, şi înviind El din mormânt ne-a izbăvit de stricăciune, Hristos nu revine la viaţa pământească, după învierea Sa, El trece la viaţa cerească (Articol realizat de Ioan Buşagă şi publicat în „Ziarul Lumina” din data de 10 aprilie 2010).

No hay comentarios: