miércoles, 21 de noviembre de 2007

PREGÀRIA DE LA MARE DE DÉU


Vós, més venerable que els querubins

i incomparablement més gloriosa que els serafins.
Qui, sense màcula engendráreu Déu, el Verb.
A vós, veritablement Mare de Déu, us exaltem.

No hay comentarios: